دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧ |
قوانین، مقررات و دستورالعمل ها
برای دریافت فرم مربوط به ارتقای اعضای محترم غیر هیات علمی به قسمت فرم های مربوط به اداری مالی در صفحه اصلی مراجعه نمایید.
   دانلود : دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی           حجم فایل 7103 KB