شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦ |
اداره کارگزینی

* اداره کارگزینی و رفاه

 

رئیس اداره : محمدرضا علائی پور 
تلفن : 33654079 – داخلی 3840
 

 
 وظایف اداره و اختیارات :

·   برنامه ریزی، نظارت و اداره امور استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی، بازنشستگی، بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و... کارکنان و هیأت علمی.

·      تهیه و تنظیم آیین نامه ­های لازم در خصوص حضور و غیاب، حق مسئولیتها، صدور ابلاغها، تشویق و تنبیه و... و ارائه به مدیریت متبوع.

·   نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه­های استخدامی هیأت علمی و غیر هیأت علمی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تهیه آمار پرسنلی.

·   بررسی و مطالعه و شناسایی کمبود و مازاد نیروی انسانی دانشگاه و ارائه راهکارهای مطلوب و مناسب به مدیریت متبوع و جذب نیروهای مورد نیاز .

·      نظارت و کنترل کیفیت مربوط به حضور و غیاب و اضافه کاری ماهیانه کارکنان .

·      صدور احکام حقوقی مربوط به اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی ، انجام کار معین و انعقاد قرارداد طرح سربازی .

·      نظارت و اجرای امور مربوط به بیمه­های قانونی کارکنان و بازنشستگان و نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی.

·   برگزاری و تهیه مقدمات لازم جهت آزمونهای استخدامی دانشگاه براساس مجوز صادره از سوی وزارت متبوع و اعلام نتایج و هماهنگی در خصوص برگزاری مصاحبه­های علمی و تخصصی .

·   شرکت در جلسات طرح مسیر ارتقاء شغلی ، هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی ، کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، کمیته استخدام دانشگاه و کمیته نقل و انتقال و دیگر جلسات عنداللزوم .

کارکنان :  

مسئول امور استخدامی غیر هیأت علمی

صادق همزئی                              داخلی 3845

مسئول امور استخدامی هیأت علمی

خانم سعیده فخاریان                    داخلی 3850

مسئول امور کارگزینی (اعضای هیات علمی)

علیرضا لطفی                             داخلی 3843

 

انجام امور کارگزینی (اعضای قراردادی)

خانم الهام طاهریان                      داخلی: 3835

انجام امور حضور و غیاب کارکنان

آقای محمدعلی ارجمند                    داخلی: 3842

انجام امور بازنشستگی

خانم عارفه راشدی                       داخلی: 3514