سایت های دانشگاه سمنان
بسیج اساتید دانشگاه سمنانhttp://basijasatid.semnan.ac.ir
سایت انتشارات دانشگاهhttp://press.semnan.ac.ir
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنانhttps://centrallab.semnan.ac.ir/
گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه https://nezarat.semnan.ac.ir/
سامانه مدیریت کاربران اینترنتhttps://acc.semnan.ac.ir/users/
سامانه تغذیهhttps://food.semnan.ac.ir/
هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهhttps://jazb.semnan.ac.ir/
سامانه حضورhttp://hozor.semnan.ac.ir/
سایت گزینش دانشگاهhttps://gozinesh.semnan.ac.ir/
سایت بسیج کارکنان دانشگاهhttps://basij.semnan.ac.ir
سامانه پویاhttps://pooya.semnan.ac.ir/
سیستم مدیریت پژوهانه اساتید دانشگاهhttps://sampad.semnan.ac.ir
سامانه نشریات دانشگاه http://journals.semnan.ac.ir
سایت مرکز تخصصی آپای دانشگاهhttps://cert.semnan.ac.ir/
سامانه آموزش کارکنان دانشگاهhttp://eduemp.semnan.ac.ir
سایت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاهhttps://it.semnan.ac.ir
سامانه تلفن های دانشگاه (118)https://118.semnan.ac.ir
سامانه مکاتبات اداری دانشگاه (اتوماسیون)https://office.semnan.ac.ir/UI/index.php
سامانه گلستان دانشگاهhttps://golestan.semnan.ac.ir/
پورتال اساتید دانشگاهhttp://profs.semnan.ac.ir/
سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنانhttp://semnan.nahad.ir/
سایت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاهhttp://karafarini.semnan.ac.ir/
سایت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنانhttp://sustp.semnan.ac.ir/
سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهhttp://elc.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده منابع طبیعیhttp://natres.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده گردشگریhttp://tourist.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده کویر شناسیhttp://desert.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیhttp://psy.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده دامپزشکیhttp://vet.semnan.ac.ir/
سایت آموزشکده دامپزشکیhttps://vetsh.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده هنرhttp://art.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی مواد و متالوژیhttp://metal.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی مکانیکhttp://mechanic.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی صنایعhttp://ie.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی عمرانhttp://civil.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گازhttp://che-p.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوترhttp://ece.semnan.ac.ir/
سایت پردیس علوم و فناوری های نوینhttp://newtech.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداریhttp://gsme.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده علوم انسانیhttp://human.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده فیزیکhttp://physics.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده شیمیhttp://chem.semnan.ac.ir/
سایت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترhttp://msc.semnan.ac.ir/
سایت پردیس بین الملل دانشگاهhttp://pardisint.semnan.ac.ir/
سایت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنانhttps://natak.semnan.ac.ir/
سایت بنیاد خیرین دانشگاهhttp://khayerin.semnan.ac.ir/
سایت هیأت ممیزه دانشگاهhttp://momayeze.semnan.ac.ir/
سایت هیأت امنای دانشگاهhttp://omana.semnan.ac.ir/
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیhttp://farhangi.semnan.ac.ir/
معاونت دانشجویی به معاونت دانشجویی و فرهنگی http://stu.semnan.ac.ir/
سایت معاونت اداری و مالیhttp://finance.semnan.ac.ir/
سایت معاونت پژوهشی و فناوریhttp://research.semnan.ac.ir/
سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیhttp://edu.semnan.ac.ir/
سایت اصلی دانشگاه سمنانhttp://semnan.ac.ir

سایر

پژوهش و فناوری
آرایه رادیویی و پرتوکیهانیhttp://cosmicray.semnan.ac.ir
Semnan University Radio Arrayhttp://sura.semnan.ac.ir/
فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات دانشگاه سمنانhttps://press.semnan.ac.ir/
گروه تحقیقاتی در زمینه محیط متخلخل و انرژی در دانشگاه سمنانhttp://epm.semnan.ac.ir
پرتال اساتید ( پروفایل اساتید)http://profile.semnan.ac.ir
گروه تحقیقاتی در زمینه محیط متخلخل و انرژی در دانشگاه سمنانhttp://epm.semnan.ac.ir
درخواست استفاده از سرویس محاسبات سنگین دانشگاهhttps://hpc.semnan.ac.ir
سیستم مدیریت پژوهانه اساتید دانشگاه سمنانhttps://sampad.semnan.ac.ir
سامانه نشریات دانشگاه سمنانhttp://journals.semnan.ac.ir
آزمایشگاه تخصصی آپاhttps://cert.semnan.ac.ir
مركز فناوری اطلاعاتhttps://it.semnan.ac.ir

دانشجویی و فرهنگی
اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان سمنانhttp://url.semnan.ac.ir/foreignstudents
سایت دانشجویان جدید الورود دانشگاه سمنانhttp://newst.semnan.ac.ir
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاهhttp://stu.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=6&fkeyid=&siteid=1&pageid=1831

آموزشی
گروه زیست شناسی دانشگاه سمنانhttp://biology.semnan.ac.ir/
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنانhttp://arabic.semnan.ac.ir/
سامانه آموزش کارکنانhttp://eduemp.semnan.ac.ir
سامانه آموزش گلستان دانشگاه سمنانhttps://golestan.semnan.ac.ir
گروه علوم ورزشي، وب سايت تربيت بدني عمومي https://sportedu.semnan.ac.ir