مقطع دکتری:

رشته های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش


پردیس فنی

مهندسی برق و کامپیوتر

 

الكترونيك

الكترونيك


مخابرات 

مخابرات (ميدان و موج)


مخابرات (سيستم)


قدرت

قدرت


كنترل

كنترل


نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتيكز


مهندسی عمران

مهندسی عمران

مهندسی  سازه


مهندسي زلزله


مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي


 مهندسي و مديريت منابع آب


 راه و ترابري


 ژئوتكنيك


مهندسی مديريت ساخت


مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسي شیمی

مهندسی شیمی 


مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك

ساخت و تولید


طراحي كاربردي- ديناميك، كنترل و ارتعاشات


طراحي كاربردي- مكانيك جامدات


تبديل انرژي


مهندسی مواد و متالوژی

مهندسي مواد

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد


سرامیک


خوردگی و مهندسی سطح


شکل دادن فلزاتمواد پیشرفته


فرآیندهای استخراج فلزات و مواد 

پردیس علوم و فناوریهای نوین

نانو فناوری

نانو فناوری

مهندسی نانومواد


بیوفناوری

بیوفناوری

مهندسی پزشکی - بیومتریال


مهندسی پزشکی - بيوالكتريك


پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی  (حماسی، عرفانی، غنایی)


زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی


ادیان و عرفان تطبیقی

تصوف و عرفان اسلامی


 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی


دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازرگانی 

مدیریت بازاریابی


مالی

مهندسی مالی


مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات


مدیریت سیستم­ها


مدیریت دولتی

مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی


مدیریت رفتار سازمانی


مدیریت منابع انسانی


علوم اقتصادی 

اقتصاد سنجی


اقتصاد بخش عمومی


اقتصاد بین الملل


اقتصاد پولی

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی عمومی

روانشناسی


 علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی


مدیریت آموزشی


پردیس علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی و ریاضی کاربردی

 هندسه


 جبر


تحقیق در عملیات


آنالیز


آنالیز عددی


 گراف و ترکیبات


فیزیک

فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها


هسته‌ای


فیزیک ماده چگال


اپتیک و لیزر


نجوم و اختر فیزیک


گرانش و کیهان‌شناسی


شیمی

شیمی

شیمی آلی


 شیمی کاربردی


شیمی تجزیه


شیمی معدنی


 شیمی - فیزیک


پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دامپزشکی

دامپزشکی

دامپزشکی (دکتری عمومی)


کویرشناسی

 بیابان زادیی

مدیریت و کنترل بیابان