اداره روابط عمومی دانشگاه


دكتر علی ضیغمی نام و نام خانوادگی :
رئیس اداره روابط عمومي دانشگاه
عنوان پست سازماني :
دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

pr@semnan.ac.ir

رایانامه :

سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، حوزه ریاست
  
 

آدرس :

مدیریت اطلاع رسانی اخبار دانشگاه و ارتباط با رسانه ها و همكاري در به روز نمودن اطلاعات سايت اينترنتي و کانال های خبری دانشگاه

نظارت و همکاری در برنامه‌ریزی و تشكيل جلسات، تنظيم برنامه‌هاي نشست‌ها ، مراسم و فعاليت‌هاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليت‌ها

مدیریت کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری، تبلیغاتی و رسانه‌ای دانشگاه.

معرفی ظرفیت‌های دانشگاه به جامعه و صنعت در راستای افزایش درآمدزایی برای دانشگاه.

مطالعه جرايد، سایت‌ها و خبرگزاری‌های معتبر و استخراج مطالب دانشگاهي براي ارسال به واحدهاي مربوطه.

برنامه ريزي و اداره امور كنفرانس ها و سمينارها

انتشار اخبار و اطلاعات داخلي دانشگاه جهت اطلاع كاركنان

هماهنگی برگزاری نشست خبری برای مسؤولین دانشگاه و فراهم نمودن امکان حضور مسؤولین و اساتید دانشگاه در برنامه‌های خبری ورسانه‌های مختلف.

پوشش خبری مراسم تشريفاتي سمينارها ، مصاحبه‌ها و نگهداري سوابق آنها.

افکارسنجی و دادن مشاوره به واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص اطلاع رسانی برنامه‌ها و تدوین گزارش‌های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه.

بررسي مطالب ، جرايد و اخبار پيرامون فعاليت هاي دانشگاه و تهيه پاسخ‌هاي لازم

 

شرح وظايف: