سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
قوانین، مقررات و دستورالعمل ها
برای دریافت فرم مربوط به ارتقای اعضای محترم غیر هیات علمی به قسمت فرم های مربوط به اداری مالی در صفحه اصلی مراجعه نمایید.
   دانلود : فرم_ارتقارتبه_غیر_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 644 KB
   دانلود : دستورالعمل_ارتقاء_رتبه.pdf           حجم فایل 1926 KB