سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
کارکنان مدیریت امور مالی

 

معاون مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : حسین دادرس

شماره تماس : داخلی 5805


 
کارکنان امور مالی:
     

 رئیس اداره دریافت و پرداخت

خانم منیژه سلمانی                                 داخلی 5812

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت/اعتبارات

حسین شربتدار                                       داخلی 5806

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

حسین دادرس                                        داخلی 5805

   

رسیدگی به اسناد

مجتبی دوست محمدی                             داخلی 5804

رسیدگی به اسناد

ماشاءاله عرفانی پور                                 داخلی 5802

  رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

حمیدرضا رحیمیان                                    داخلی 5807

کارشناس حقوق و دستمزد

محمدحسین نورانی                                 داخلی 5864

کارشناس اعتبارات

خانم فاطمه خلیلی                                  داخلی 5824

   

کارشناس امور مالی

محمد ناظری                                          داخلی 5811

کارشناس امور مالی

 کیوان درویش                                         داخلی 5814

کارشناس اعتبارات عمرانی

مجید خروتی                                           داخلی 5802

 جمعداری اموال:

ابوطالب عنایت زاده                                  داخلی 5810

دبیرخانه امور مالی

حسین ناظری پور                                  داخلی 5858

بایگانی امور مالی

علی اکبر غریبی                                 داخلی 5809عاملین مالی :
     

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر - دانشکده اقتصاد و مدیریت - دانشکده علوم انسانی

کیوان درویش                              شماره تماس : 33653472

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – دانشکده دامپزشکی – دانشکده منابع طبیعی – آموزشکده دامپزشکی

سلیمان کرکه آبادی                   شماره تماس : 33664891                          

معاونت دانشجویی – معاونت فرهنگی – معاونت آموزشی

کیاء درویش                              شماره تماس : 33653122

دانشکده های مهندسی مواد و صنایع - مهندسی مکانیک- مهندسی برق و کامپیوتر- مهندسی عمران- مهندسی شیمی، نفت و گاز           

خانم مرضیه اسکندریان                             شماره تماس : 33653403            

دانشکده های هنر – کویرشناسی و گردشگری – فیزیک – پردیس نانو فناوری  

رحیم شریف خواه                       شماره تماس : 33653165

معاونت پژوهشی – پارک علم و فناوری

محمدحسن مکی                         شماره تماس : 33325616                         

دانشکده شیمی   

مجتبی دوست محمدی                شماره تماس : 33653804