سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
مدیران پیشین اداری
مدیران پيشين دوره تصدي نگاره
دکتر محسن فرهادی نژاد
  از 1395/09/19 لغایت 1396/10/30
حسین خروتی
  از 1383/10/10 لغایت 1395/09/19
احمد همتی
  از 1380/07/10 لغایت 1381/12/24
محمدهادی غفوریان
  از 1373/04/26 لغایت 1376/04/02