سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
اداره کارگزینی

* اداره کارگزینی و رفاه

 

رئیس اداره : سعیده فخاریان 
تلفن : 33654079 – داخلی 5840
 

 
 وظایف اداره و اختیارات :

·   برنامه ریزی، نظارت و اداره امور استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی، بازنشستگی، بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و... کارکنان و هیأت علمی.

·      تهیه و تنظیم آیین نامه ­های لازم در خصوص حضور و غیاب، حق مسئولیتها، صدور ابلاغها، تشویق و تنبیه و... و ارائه به مدیریت متبوع.

·   نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه­های استخدامی هیأت علمی و غیر هیأت علمی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تهیه آمار پرسنلی.

·   بررسی و مطالعه و شناسایی کمبود و مازاد نیروی انسانی دانشگاه و ارائه راهکارهای مطلوب و مناسب به مدیریت متبوع و جذب نیروهای مورد نیاز .

·      نظارت و کنترل کیفیت مربوط به حضور و غیاب و اضافه کاری ماهیانه کارکنان .

·      صدور احکام حقوقی مربوط به اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی ، انجام کار معین و انعقاد قرارداد طرح سربازی .

·      نظارت و اجرای امور مربوط به بیمه­های قانونی کارکنان و بازنشستگان و نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی.

·   برگزاری و تهیه مقدمات لازم جهت آزمونهای استخدامی دانشگاه براساس مجوز صادره از سوی وزارت متبوع و اعلام نتایج و هماهنگی در خصوص برگزاری مصاحبه­ های علمی و تخصصی .

·   شرکت در جلسات طرح مسیر ارتقاء شغلی ، هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی ، کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، کمیته استخدام دانشگاه و کمیته نقل و انتقال و دیگر جلسات عنداللزوم .

کارکنان :  

مسئول امور کارگزینی (اعضای هیات علمی)

علیرضالطفی

داخلی: 5022

انجام امور کارگزینی (کارکنان رسمی و پیمانی)

خانم الهام طاهریان                      داخلی:5835

انجام امور کارگزینی (اعضای قراردادی)

 آقای محمدعلی ارجمند                  داخلی: 5845

انجام امور بازنشستگی

 خانم عارفه راشدی                       داخلی: 5514

 

انجام امور حضور و غیاب کارکنان

 آقای مرتضی قوشچی                داخلی: 5842