سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
اداره امور عمومی

* اداره امور عمومی 

 

رئيس اداره : علی اکبر طحان ناساری

تلفن:3354073 – داخلي 5857

 
 

 

وظايف و اختیارات :

·       تعيين هزينه خريد كالاهاي مورد نياز واحد هاي مختلف دانشگاه؛

·       نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به واحد نقلیه (خودروها و سرویس های دانشجویی)؛

·       نظارت و هماهنگی بر انجام امور خدمات عمومی و شرکت های خدماتی؛

·       نظارت و هماهنگی امور مربوط به انبار مرکزی دانشگاه؛

·       نظارت و هماهنگی امور مربوط به کوی اساتید و تحویل و تحول منازل مسکونی دانشگاه؛

·       عضو کمیته همایش های دانشگاه؛

·       نظارت و برنامه ریزی در خصوص آژانس های مسافرتی و ماموریت های درون شهری و برون شهری دانشگاه؛

 

 

واحدهای تابعه :

 

 

امور کارپردازی

محمد مرادی نسب               

وظایف: خرید کلیه ملزومات اداری؛ انجام امور مربوط به خرید سازمان مرکزی دانشگاه؛ انجام امور مربوط به خرید واحد نقلیه (تعمیرات و خرید لوازم خودروها و اجناس مورد نیاز نقلیه)

 

امور نقلیه

علی محمد پهلواندخت                 

وظایف: انجام امور مربوط به واحد نقلیه؛ نظارت بر انجام امور مربوط به اتوبوس های سرویس دانشجویی؛ نظارت بر انجام تعمیرات خودروها

 

انبارمرکزی

آقایان علیرضا معصوم و مجتبی منشی زادگان

وظایف: کنترل بر اجناس خریداری شده توسط کارپردازان دانشگاه؛ صدور قبوض و حواله انبار؛ جمع آوری اجناس اسقاطی از کلیه واحدهای دانشگاه؛ کنترل کلیه کارهای مربوط به انبار مرکزی