سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
کمیته طبقه بندی مشاغل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
* کمیته طبقه بندی مشاغل غیر هیات علمی

 

تركيب اعضا:

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدير امور اداري

معاون مدیر امور اداری

رئیس اداره کارگزینی